Začátek vyučování

Pon - Pát 8:00

Po dobu rekonstrukce

 

Elektrikář

ELEKTRIKÁŘ

Tříletý nebo jednoletý pomaturitní učební obor
Široce zaměřený tříletý nebo jednoletý pomaturitní učební obor, připravující žáky na činnosti provozního elektrikáře. Studium je zaměřeno na práce spojené s výrobou, montáží a opravami elektrických zařízení slaboproudé a silnoproudé techniky. Součástí oboru je i výuka práce s počítačem.

Slaboproudá a silnoproudá technika

Opravy elektrických zařízení

Zkoušky z vyhlášky 50/78 sb.

Vlastnosti elektrických rozvodů a instalací

Kancelářské aplikace MS Office

thomas-kelley-74096
f10

ELEKTRIKÁŘ

JEDNOLETÝ STUDIJNÍ OBOR

PŘEHLED

Široce zaměřený tříletý nebo jednoletý pomaturitní učební obor, připravující žáky na činnosti provozního elektrikáře. Studium je zaměřeno na práce spojené s výrobou, montáží a opravami elektrických zařízení slaboproudé a silnoproudé techniky. Součástí oboru je i výuka práce s počítačem. Absolvent se uplatní v elektrotechnických profesích zaměřených na výrobu, montáž a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení, na opravy slaboproudých nebo silnoproudých elektrických zařízení, výrobu rozvaděčů a provádění elektrických instalací, dále jako pracovníci obsluhy, údržby a servisu.

UPLATNĚNÍ

Absolvent zná základní technické materiály a elektrotechnické součásti a umí s nimi pracovat. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče. Ovládá používání nejnovějších měřících zařízení. Umí opravovat a udržovat různé přístroje a zařízení. Ovládá základy jednoho světového jazyka z výběru angličtina – němčina. Umí pracovat s výpočetní technikou a základním programovým vybavením. Na konci třetího ročníku mají žáci možnost vykonat zkoušky z vyhlášky č. 50/78 sb.
Rozvrh hodin Změny rozvrhu Klasifikace Jídelníček Školní plán
Office365 Informační systém Moodle Virtuální sborovna