Začátek vyučování

Pon - Pát 8:00

Po dobu rekonstrukce

 

Fiktivní firmy

Fiktivní firmy

Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí a poskytuje absolventům možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a rozvíjet znalosti a dovednosti obchodní praxe. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako reálná společnost.Simuluje reálné procesy, produkty a služby.  Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí.Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. V českých podmínkách zakládána žáky středních odborných škol pod dohledem jejich vyučujícího a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem, které výuku ve fiktivní firmě koordinuje.

Rozvrh hodin Změny rozvrhu Klasifikace Jídelníček Školní plán
Office365 Informační systém Moodle Virtuální sborovna