Začátek vyučování

Pon - Pát 8:00

Po dobu rekonstrukce

 

Workshop pro uchazeče o studium 8.1.2018

SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín pořádá pro uchazeče o studium odpolední workshop, který proběhne v pondělí 8. ledna 2018 od 14 do 16 hodin. Zájemci o všechny maturitní obory během těchto dvou hodin projdou postupně všechny specializace oboru, o nějž mají zájem (tedy v oboru Informační technologie specializace , Síťový specialista, Programátor a Počítačová grafika a multimédia, v oboru Mechanik elektrotechnik specializace Počítače a řídící technika a Komunikační technika a v ekonomické oblasti specializace Cestovní ruch a rekreologie, Bankovnictví a pojišťovnictví ,Ekonomika ve státní správě a Logistické a finanční služby).

Dozvědí se podrobně, co je náplní studia jednotlivých specializací, co budou umět jako absolventi, a především si budou moci některé dovednosti potřebné pro danou specializaci prakticky vyzkoušet. Toto odpoledne je určeno pro zájemce o všechny maturitní obory! Po skončení workshopů mohou uchazeči o studium absolvovat krátký test (počítačových znalostí v oborech IT a všeobecného přehledu v oborech ekonomických), kterým mohou navýšit svůj bodový zisk pro přijímací řízení až o 30 bodů. Na rozdíl od dne otevřených dveří, kde bylo možné přicházet po celou dobu jeho konání,  je vhodné na tento workshop přijít hned ve 14.00 hod.

Rozvrh hodin Změny rozvrhu Klasifikace Jídelníček Školní plán
Office365 Informační systém Moodle Virtuální sborovna